Uued lõimumispojektid GAME clubiga, oktoober 2017

01.11.2017
Oktoobri kuus osales GAME club kahes lõimumisprojektis, mis ühendasid eesti ja vene koolilapsi. Projektis osalesid kaks eesti ja kaks vene kooli 7 ja 9 klassi lapsed, kokku 40 inimest. 
Täname südamest projektide toetajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi antud võimaluse eest!
 Projektide eesmärkideks oli ületada  keelebarjääri,  vastastikuseid eelarvamusti ja pingeid.  Samuti õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, suhtluspädevuse, ettevõtlikkuspädevuse, enesemääratluspädevuse, digipädevuse arendamine läbi lõimumisprotsessi. Eesmärkidest lähtuvad tegevused olid planeeritud neljale järjestikule päevale. Esimesel ja viimasel päeval toimusid tegevused GAME clubi koolituskeskuses, kus  keskendusime eelkõige meeskonnas töötamisele ja koostööle. Projekti teine päev toimus vene koolis, kus vene noored said tutvustada oma kooli ja eluolu ja koos ühiselt erinevaid tegevusi teha. Eesti noored said olla tavapärasest erinevas kultuuriruumis ja tänu sellele tõepoolest õppisid vene noori paremini mõistma. Kolmas projektipäev toimus eesti koolis, kus toimisime samal skeemil, nagu eelmisel päeval. 
Esimese päeva tagasiside õpilastelt: 
“Olin tagasihoidlik, oli vale eelarvamus vene noortest.”
“Ma kartsin, et ma ei saa kellegiga läbi ja kõik on kurjad.”
“Ma olin natuke närvis, mõtlesin, et me ei saa oma vahel suhelda.”
“Arvasin, et eestlased arvavad, et nad on paremad. Sain aru, et nad on lihstsalt inimesed nagu me kõik. Oli tore.”
Video oli tehtud just esimese päeva lõpus ja näitab, kui kiiresti ja hästi said õpetlikke mänge mängides tuttavaks täiesti võõrad inimesеd. 
Projekti viimasel päeval oli tagasisideks:
- eelarvamused muutuvad vastupidiseks 
- et rääkida teistega võõrkeeles ei ole raske
- venelased on ka normaalsed, ma peaksin ka vene keelt õppima, siin on tore ja inimesed on toredad
- läbi mängude on lahe õppida
Mida veel võib lisada? Noored on saanud positiivse kogemuse. Keelebarjäär on ületatud.  Vastastikused eelarvamused on muutunud vastupidisteks ja pinged langenud. Lapsed said uusi sõpru teisest rahvusest. Võib julgelt õelda, et mingil määral on loodud baas  tulevaste ühiskonna liikmete suhtlemiseks ja ühistööks.