Mängu loomise rõõm ja kogemus Viljandis

14.10.2013

10. - 12. oktoobril Viljandi Kultuuri Akadeemias toimus GAME clubi seminar mille eesmärgiks oli
tuua praktika käigus välja mängu kui töömeetodi eelised. Õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktikas ehk luua loovmängud lähtudes enda eesmärkidest.

Mida see mänguline seminar andis?

Teoorias:
- mäng, kui noortega töötamise meetod
- mängumudel ja selle tasandid
- ideaalne mängumudel ja “hard fun”
- mängu loomise algoritm ja nipid
- mäng versus treening
- algaja mängude korraldaja enim levinud vead
- mängu taktika

Praktikas:
- teooria baasil mängumudeli planeerimine gruppides
- erinevate tasandite mängude välja mõtlemine
- elumängu korraldamine grupis
- tagasiside osalejatelt ning esinejalt

Mida positiivset tõstaksite koolituses esile?

-          Seda, et olid erinevad vormid- loeng, arutelu, tegevused, analüüsid. Just see, et oli teooria, siis kohe praktika ja sellele järgnes analüüs;
-          Vaba õhkkond, tugev kaasamõtlemine ja tegutsemine, teoreetilises osas näited, sain mänge õhkkonna loomisest;
-          Tõsiselt esitletud, hästi ajakavast kinni hoitud ja selline tõeliselt FUN!;
-          Loovus, siirus, headus, rõõm;
-          Läbimõeldud tegevuste järgnevus. Hea grupi loomise ja grupitöö käivitamise protsess. Palju elulisi näiteid seni läbiviidud mängudest, mis aitasid hästi selgitada;
-          Ma avanesin mängudes rohkem kui eeldasin ning mängu loomine tagant järgi ei tundugi nii raske;
-          Õppejõu positiivsus, sõbralikkus. Ajakava kinnipidamine, erinevad läbiviimise meetodid;
-          Huvitav koolitaja, head kaaslased-õppijad, mõnus maja;
-          Positiivne õhkkond, läbimõeldud tegevus, tolerantne suhtlemine.