Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)

Jaga |
Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

Alustame vene keele õppimist teisest otsast!

Kas tuleb tuttav ette jutt, et olen vene keelt õppinud juba 5-ndast klassist saadik või juba 10 aastat aga rääkida ikkagi midagi ei oska. Meenuvad vaid pähe õpitud fraasid vaatamisväärsustest Moskvas või Pushkini luuleread. Igapäevane kõnekeel ootab kusagil alalhoidlikult peidus ning olukorras, kus oleks vaja kasvõi paar lauset öelda, ei kavatse need end ilmutada. Rääkimata grammatikareeglitest, mis isegi pika õppimise peale endiselt meeles ei ole. Grammatika on oluline ning enamus meist on alustanud selle õppimisega. Kuna paljude jaoks ei ole see olnud tulemusterikas, siis otsustasime, et seekord alustame vene keele õppimist teisest otsast.Kursuse eesmärk: Effektiivselt õppida mitteformaalsete meetodite teel eeskätt suhtluskeelt ning koguda julgust vene keeles rääkimiseks.

IVANi kursuse raames oleme valinud vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada. Lisaks sellele töötasime välja terve rea mänge, mis lõhuvad keelebarjääre ja aktiveerivad sõnavara. IVAN sai Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt preemiat "Aasta võõrkeelealane tegu 2014"Üldine info:
Kursuse periood: (13. aprill-01. juuni), 15 kohtumist
Kursuse toimumise aeg ja kell: teisipäev ja neljapäev (2 korda nädalas), kell 18.00-20.00
Kursuse maksumus: 180 eur (koos KM-ga)
Tasuta proovitund: 11 aprillil

Täiskasvanutele mõeldud keelemängude loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest:
• Kõik algab motivatsioonist. Seepärast paneb iga osaleja kursuse esimesel tunnil kirja oma isiklikud eesmärgid – miks mina vene keelt õpin? Nende kirjapandud eesmärkide poole püüdleb iga inimene vastavalt oma kohusetundele.
• Keele õppimine peab olema fun. Tunnid ei meenuta üldse klassikalist vene keele tundi.
• Igaüks meist on huvitav inimene. IVAN tundides ei õpita raamatutegelaste elude järgi, vaid tähelepanu keskmes on iga “mina”, räägitakse endist ja tööst.
• Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele. Kõik ülesanded peavad olema täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata. 

Õppeväljundid. Kursuse osaleja:
• Ületab nn „keelebarjääri“ ehk hakkab rääkima vene keeles
• Õpib vähemal 70 uut sõna
• Veendub, et ta oskab kas või osaliselt vene keeles väljenduda
• Oskab loovalt enda mõtteid nii lihtsustada, et neid saab väljendada, kasutades piiratud sõnavara
• Saab motivatsiooni vene keele oskuse edasiseks arendamiseks
• Praktiseerib vene keelt tööl
• Saab vene keeles rääkimisest positiivse kogemuse
• Teab elementaarseid n-ö „kõnegrammatika“ lähtekohti ning rakendab neid suhtlemisel

Tagasiside kursusest:

"Mänguline metoodika on igati sobilik ja praktiline, lähtusid meie vajadustest, ei mingit luulet ja konkreetne". Demiss

„Mulle meeldis väga, et tunnid olid intensiivsed ja suhtlusele orienteeritud! Teie poolt kõige meeldivam oli meie dialoogides kasutatavate sõnade üles kirjutamine ja siis nende läbi rääkimine/mõtlemine – minu jaoks on see ilmselt kõige efektiivsem sõnade kinnitamine. Samuti olid väga olulised alguse energizerid – tõmbasid eelnevatest mõtetest välja ning häälestasid tunnile“. Paula

„Vaba õhkkond koos oma kolleegidega aitas ületada eelkõige vene keeles suhtlemise barjääri. Õpetajate tunnustav toetus julgustas ütlema sõnu välja ka valesti ning mõistma, milles seisneb keeleline viga“. Lianne

Foto: Martin Dremljuga / ERR

"Vene keelega on selline naljakas lugu, et ma justkui oskan seda... tähendab, ma saan kõnest enamasti aru! Aga samas ei oska ka... sest ma ei suuda vastu rääkida! Vene keel on kadunud minu ajus kõige alumisele korrusele, tolmu alla. Muide, kuidas on tolm vene keeles? Nii mõtlesin ma kaks kuud tagasi. 15 tundi hiljem suutsin Venemaa filmiprodutsendiga läbi viia venekeelse koosoleku. Uhke värk! Nii et IVAN on tõesti hea meetod oma vene keele elluäratamiseks. Pingevabas õhkkonnas pidevalt keelt kasutades tuleb see meelde kiiremini kui taaskord grammatikaga akadeemilises õppes alustades".

Mart Normet, ETV meelelahutustoimetuse juht

Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)Vene keele kursus IVAN (aprill-mai)

Uudised