Vene keele kursus IVAN

Jaga |
Vene keele kursus IVAN

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

VENE KEELE KURSUS IVAN 

Tule TASUTA proovitundi, mis toimub 8. jaanuaril ja 15. jaanuaril kell 18:00-20:00

Kursuse periood: 17.01-26.03.2019
Kursuse maksumus: 260 eurot (koos KM-ga). Soodushind 240 eur, tasudes proovitunni päeval
Kursuse toimumise aeg ja kell: T ja N kell 18.00-20.00
Kursuse periood: 20 kohtumist

Mida Sa kursuselt saad?
· Saad üle keelebarjäärist ja suureneb julgus vene keeles suhelda.
· Suureneb Sinu sõnavara.
· Saad selgeks elementaarsed nö „kõnegrammatika“ lähtekohad ja oskad neid suhtlemisel rakendada.
· Õpid loominguliselt lauseid kombineerima ka siis, kui Sa ei ole 100% grammatikas kindel.
· Oskad loovalt enda mõtteid nii lihtsustada, et saad neid väljendada ka piiratud sõnavara kasutades.
· Saad palju keelepraktikat.
· Veedad 2 lõbusat ja kasulikku õhtupoolikut nädalas ja leiad uusi toredaid tuttavaid.
· Veendud, et tõepoolest igaüks saab hakkama ja ka sina oskad end kas või osaliselt vene keeles väljendada.
· Saad vene keeles rääkimisest positiivse kogemuse.

Mille poolest erineb IVAN teistest vene keele kursustest?

· Peale tööpäeva lõppu toimuvad tunnid on lõbusad ja energilised.
· Keskendume suhtlemisele ja kõnekeelele, kirjalikud tööd ja tekstide pähe õppimine ei ole vajalik.
· Palju loomingulisi ja praktilisi ülesandeid.
· Hindeid ei saa. Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele ja kõik kursuse ülesanded on täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata.
· Koduseid töid on minimaalselt.
· Osalejad õpivad selgeks vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada.
· Väikeses grupis on juhendajal aega kõigi osalejatega tegeleda.
· Kursuse tähelepanu keskmes on iga “mina” - räägitakse endast, tööst, perekonnast, reaalse elu situatsioonidest.
· Iga osaleja seab kursuse alguses enda isiklikud eesmärgid, miks just temal oleks vaja vene keeles suhelda.
· Keele õppimine peab olema fun!

Alustame vene keele õppimist teisest otsast!

Kas tuleb tuttav ette jutt, et olen vene keelt õppinud 10 aastat, aga rääkida ikkagi midagi ei oska? Meenuvad vaid pähe õpitud fraasid vaatamisväärsustest Moskvas või Pushkini luuleread. Igapäevane kõnekeel ootab kusagil alalhoidlikult peidus ning olukorras, kus oleks vaja kasvõi paar lauset öelda, ei tule ükski asjakohane sõna meelde grammatikareeglitest rääkimata.

Kuna paljude jaoks ei ole grammatikast lähtuv vene keele õppimine kuigi tulemusterikas, siis otsustasime, et seekord alustame vene keele õppimist teisest otsast! IVANi kursuse raames oleme valinud vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada. Lisaks sellele töötasime välja terve rea mänge, mis lõhuvad keelebarjääre ja aktiveerivad sõnavara.

IVAN vene keele kursus on saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia "Aasta võõrkeelealane tegu 2014".

Kursusel osalejate tagasiside:

"Mänguline metoodika on igati sobilik ja praktiline, lähtusid meie vajadustest, ei mingit luulet ja konkreetne". Demiss

„Mulle meeldis väga, et tunnid olid intensiivsed ja suhtlusele orienteeritud! Teie poolt kõige meeldivam oli meie dialoogides kasutatavate sõnade üles kirjutamine ja siis nende läbi rääkimine/mõtlemine – minu jaoks on see ilmselt kõige efektiivsem sõnade kinnitamine. Samuti olid väga olulised alguse energizerid – tõmbasid eelnevatest mõtetest välja ning häälestasid tunnile“. Paula

„Vaba õhkkond koos oma kolleegidega aitas ületada eelkõige vene keeles suhtlemise barjääri. Õpetajate tunnustav toetus julgustas ütlema sõnu välja ka valesti ning mõistma, milles seisneb keeleline viga“. Lianne

"Vene keelega on selline naljakas lugu, et ma justkui oskan seda... tähendab, ma saan kõnest enamasti aru! Aga samas ei oska ka... sest ma ei suuda vastu rääkida! Vene keel on kadunud minu ajus kõige alumisele korrusele, tolmu alla. Muide, kuidas on tolm vene keeles? Nii mõtlesin ma kaks kuud tagasi. 15 tundi hiljem suutsin Venemaa filmiprodutsendiga läbi viia venekeelse koosoleku. Uhke värk! Nii et IVAN on tõesti hea meetod oma vene keele elluäratamiseks. Pingevabas õhkkonnas pidevalt keelt kasutades tuleb see meelde kiiremini kui taaskord grammatikaga akadeemilises õppes alustades". Mart Normet, ETV meelelahutustoimetuse juht

Kursuse tellijad: 

Vene keele kursus IVANVene keele kursus IVANVene keele kursus IVANVene keele kursus IVANVene keele kursus IVANVene keele kursus IVAN

Uudised