Praktiline seminar: Mängupsühholoogia

Jaga |
Praktiline seminar: Mängupsühholoogia
Küsi pakkumist

Eesmärk:
Tutvustada mängu psühholoogilisi aspekte ning selgitada nende kasutamise põhimõtteid

Koolituse sisu:
Osaleja on läbinud mängupsühholoogia kursust. Tunneb mängu psühholoogilisi põhimõtteid ning oskab neid rakendada vastavalt vajadustele.

Õpiväljundid:
- osaleja mõistab mängu psühholoogilisi komponente
- osaleja saab aru mängu psühholoogilisest mõjust
- osaleja oskab analüüsida mängukogemust osalejatega koos
- osaleja tunneb mängujuhi rolli psühholoogilisi aspekte

Sihtrühm: 
Psühholoogid, sotsiaaltöötajad, noorsoo töötajad, õpetajad, kasvatajad

Koolitajad:

Jelizaveta Dulberg
Jelizaveta on kogenud mängujuht ja mängude looja. Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi töötajana on ta tegelenud koolilaste uurimisega mitme aasta jooksul. Psühholoogiat on ta õppinud Tallinna Ülikoolis, Transpersonaalse psühhoteraapia koolis ning hetkel täiendab ennast gestalt-teraapia valdkonnas. Lisaks mängudele tegeleb ta nõustamisega ning isiksusliku arengu gruppide läbiviimisega.

Aleksei Razin
Aleksei on GAME clubi loovjuht ning mängu arhitekt. Teda inspireerib kõige rohkem mängu rõõm, jõud, maagia ning haaravus. Tänu oma 7-aastasele praktikale võib ta kindlalt öelda, et hästi konstrueeritud mäng ei jäta kedagi osavõtmatuks. Oma praktilise kogemuse baasil koostöös kolleegidega on ta loonud unikaalse mängu loomise seminari „Mängu loomise rõõm ja kogemus“.
 

Tagasiside osalejatelt (Mida positiivset tõstaksite koolituses esile?):
- Inimlikkus, reaalsed teadmised
- Teooria ja praktika olid käsikäes ja sai ise osaleda;
- Koolitajad ja koolitatavad olid võrdsed. Koolitajad olid toetavad. Teema on aktuaalne ja
huvitav;
- Koolitus oli huvitav;
- Hea koostöö koolitajate vahel. Hea ja vaba õhkkond koolitusel;
- Konkreetsus, uudsus, kiirus kindlameelsus, ladus ja hea keelekasutus.

Praktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: MängupsühholoogiaPraktiline seminar: Mängupsühholoogia

Uudised