Praktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemus

Jaga |
Praktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemus
Küsi pakkumist

Eesmärk: tuua praktika käigus välja mängu kui töömeetodi eelised. Õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktikas ehk luua loovmängud lähtudes enda eesmärkidest.

Sihtgrupp: koolijuhid, õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, parandusõppe õpetajad jne), lapsevanemad ja teised huvilised.

Mida see mänguline seminar annab?

Teoorias:
- mäng, kui noortega töötamise meetod
- mängumudel ja selle tasandid
- ideaalne mängumudel ja “hard fun”
- mängu loomise algoritm ja nipid
- mäng versus treening
- algaja mängude korraldaja enim levinud vead
- mängu taktika

Praktikas:
- teooria baasil mängumudeli planeerimine gruppides
- erinevate tasandite mängude välja mõtlemine
- elumängu korraldamine grupis
- tagasiside osalejatelt ning esinejalt 

Koolituse kava:

1 päev  (4 tundi)

MIS ON MÄNG? Sissejuhatus, grupi loovpotentsiaali avanemine ja mängu kogemus.

Arutame järgmisi küsimusi:
- mängude definitsioon
- erinevate mängude liigid
- mängu nalja ja tõsine pool
- mäng kui elumudel
- mängumeetodi eelised

Praktiline kogemus: mängime läbi ühe GAME clubi loovmängu stsenaariumi.

 

2 päev (6 tundi)

KUIDAS SÜNNIB MÄNG? Mängu kogemuse analüüs, teooria ja põhimõtete selgitamine.

Arutame järgmisi küsimusi:

- mängu ülesehitus ja printsiibid (osalejate sisseelamine, tutvumine (nt verbaalne, loov-, jne) ning avanemine, paus kui oluline mängu osa, mängu kulminatsioon, lõpetamine ja osalejate tagasiside)
- kuidas mäng areneb?
- mängu eesmärk
- millised piirid panna?
- ideaalne mäng
- kuidas koostada endale briifi?
- mängumudeli tasandid
- kuidas evolutsioneerib mängujuhi roll?
- mänguloomise nipid

Praktiline kogemus: mängude loomine gruppides ning esitamine.

 

3 päev (6 tundi)

KUIDAS MINA SAAN MÄNGU LUUA JA OMA PRAKTIKAS RAKENDADA? Praktiline kogemus mängu elluviimisel ning selle analüüs.

Arutame järgmisi küsimusi:

- mängu eesmärgi selgitamine
- mängu sõnumi selgitamine
- mängu loomine gruppides
- materjalide valmistamine
- mängu  elluviimine (reeglite selgitamine osalejatele, juhtimine)
- mängu juhtimise ja läbiviimise analüüs 

Praktiline kogemus: mängu ellu viimine ning selle analüüs.
 

Õppejõud: Aleksei Razin
Aleksei on GAME clubi loovjuht ning mängu arhitekt. Teda inspireerib kõige rohkem mängu rõõm, jõud, maagia ning haaravus. Tänu oma 7-aastasele praktikale võib ta kindlalt öelda, et hästi konstrueeritud mäng ei jäta kedagi osavõtmatuks. Oma praktilise kogemuse baasil koostöös kolleegidega on ta loonud unikaalse mängu loomise seminari „Mängu loomise rõõm ja kogemus“.
 
MIKS JUST MÄNG?

Mängul kui õpilastega töötamise meetodil on järgmised olulised eelised:

-  mäng püstitab konkreetseid ja täidetavaid ülesandeid.
-  mäng on tugev motiveeriv süsteem, siin ei saa lihtsalt igavleda nagu
    tunnis.
-  mäng seob koolis omandatud teoreetilised teadmised praktikaga.
-  mäng liidab kollektiivi ning võimaldab vaadata klassikaaslasi uue pilguga.
-  iga osaleja määrab oma mängimistaseme sõltuvalt olemasolevatest
    teadmistest.
-  mäng mõjutab tegelikku elu. Õpilased saavad tegelikke kogemusi, mida on
    võimalik kasutada reaalses elus.
-  oskuslikult planeeritud ja läbiviidud mäng on kaasahaarav ning
   õppeprotsess kulgeb lõbusalt.
-  mäng haarab laste tähelepanu, nõudmata neilt spetsiaalseid jõupingutusi.

Tagasiside osalejatelt:

"Seminar "Mängu jõud" oli väga positiivne kogemus. 8 tundi möödus kui lennates, sest kogu seminar oli hästi üles ehitatud ja teooria ning praktika omavahel tasakaalus. Peamine mõte, mille kaasa võtsin: kui raske on planeerida mängu kui tervikut, aga samas kui põnev see protsess on. Väga tore tegevus oli enda peas kriitiku tapmine, et loovus saaks valla pääseda. Aitäh inspireerivale koolitajale".

Pille Slabina
TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse arendusspetsialist

 

Veel koomentaare:

• Väga hea meetod. Tahaks selle endalegi selgeks teha. Läbi sellise mängu on väga hea välja tuua igapäevaseid probleeme.
• Super esineja, huvitav ülevaade teooriast, ettevõtlikkusest, näited, mudelid. Uus ja väga vajalik lähenemine noorte ja noortegruppide vajadustest lähtuvalt.
• Õpetlik, pani tööle oma mängude loovuse.
• Ehkki oma koolitustel ja noortelaagrite läbiviimisel kasutan mängude töötoas palju mänge, sain töötoas mängu läbiviimisel struktureeritud ja väga lihtsalt ning selgelt mängule lähenemisel palju targemaks.
• Meeldis praktiline osa, kus pidime ise mängu välja mõtlema.
• Lihtne, selge, arusaadav, praktiline töö andis praktilise tulemuse.
• Julgustas mänge koolitusse integreerima
• Positiivselt üllatav, mida kõike saab teha koolitusel läbi mängude. Väga põnev teema. Üritan kindlasti mõne mängu ka ise välja mõelda ja kasutama hakata.

Artikel seminari kohta: www.innove.ee

Praktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemusPraktiline seminar: Mängu loomise rõõm ja kogemus

Uudised