Õppemängu loomise seminar

 

 

"Mäng on teadvuse arengu,
käitumise meelevaldsuse olulisim allikas,
suhete modelleerimise eriline vorm.“

D. Elkonin.

Eesmärk: tuua praktiliste tegevuste käigus välja mängu, kui töömeetodi eelised ning õpetada osalejaid rakendama mängumeetodit oma praktilises töös.

Sihtgrupp: koolijuhid, noorsootöötajad (huvijuhid), õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, parandusõppe õpetajad jne).

Kas Sul tekivad ikka ja jälle küsimused, kuidas tekitada ja hoida õpilastes huvi just minu õppeaine vastu? Kuidas muuta õpetamine atraktiivsemaks, nii, et sellest tunneksid rõõmu ja kasu nii õpetajad kui ka õpilased ise? Üks viis, kuidas huvi äratada, on integreerida õppetöösse hariduslikud teemakohased mängud. Alles siis, kui õpilastes tärkab tõsine huvi ümbritseva vastu, saab neile õpetada tõdesid, mida nad edaspidi ka järgima peaksid. GAME club aitab antud seminari raames õpilastega töötavatel inimestel mõista mängu, kui meetodi, eeliseid õppetöös ning muuta läbi praktiliste nõuannete just Sinu õppeaine huvitavamaks.

Meie kogemus

GAME club on loomingulisi, sotsiaalseid ja hariduslikke mänge välja töötanud juba 2006. aastast alates. Meie meeskonda kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjäärinõustaja ja mängude arhitekt. Mängides areneb isiksus vabalt, hoogsalt ja harmooniliselt. Meie jaoks on hariduslik mäng selgelt planeeritud süsteem, mis toetub konkreetsetele eesmärkidele. Enamik mänge modelleerivad elulisi olukordi, tuginedes lihtsale tõsiasjale, et parim õpetaja on alati elu ise. Tänapäeva lapsed oskavad õppida rõõmu ja naudinguga ning tänu mängu jõule on olnud meil võimalus selles veenduda.

Töötades välja koolidele mõeldud mängude tsüklit, oleme tuginenud muuhulgas ka tänapäevase haridussüsteemi reformaatori, meditsiini- ja filosoofiadoktori Edward de Bono mõtetele, kes usub, et XXI sajandi haridusasutused peavad andma õpilastele alljärgnevad oskused:

- informatsioonilised oskused, st oskus informatsiooni vastu võtta ja hinnata;
- loomingulise mõtlemise oskus, st oskus mõtelda mittestandardselt;
- inimestega suhtlemise ja meeskonnatöö oskused;
- tegutsemisoskused. Projektide väljatöötamine ja elluviimine.

Tuginedes oma 8-aasta kogemusele oleme loonud unikaalse seminari, mille käigus anname igale osalejale võimaluse luua oma mäng.

 

Mida see mänguline seminar annab?

Teoorias:
- mäng, kui noortega töötamise meetod
- mängumudel ja selle tasandid
- ideaalne mängumudel ja “hard fun”
- mängu loomise algoritm ja nipid
- mäng versus treening
- algaja mängude korraldaja enim levinud vead
- mängu taktika

Praktikas:
- teooria baasil mängumudeli planeerimine gruppides
- erinevate tasandite mängude välja mõtlemine
- elumängu korraldamine grupis
- tagasiside osalejatelt ning esinejalt

Meie koostööpartnerid ja seminari "Mängu jõud" tellijad 2012-2014:


 

Koolitaja: Aleksei Razin

Aleksei on GAME clubi loovjuht ning mängu arhitekt. Teda inspireerib kõige rohkem mängu rõõm, jõud, maagia ning haaravus. Tänu oma 8-aastasele praktikale võib ta kindlalt öelda, et hästi konstrueeritud mäng ei jäta kedagi osavõtmatuks. Oma praktilise kogemuse baasil koostöös kolleegidega on ta loonud unikaalse mängu loomise seminari „Mängu loomise rõõm ja kogemus“.

Tagasiside osalejatelt:

• Väga hea meetod. Tahaks selle endalegi selgeks teha. Läbi sellise mängu on väga hea välja tuua igapäevaseid probleeme.
• Super esineja, huvitav ülevaade teooriast, ettevõtlikkusest, näited, mudelid. Uus ja väga vajalik lähenemine noorte ja noortegruppide vajadustest lähtuvalt.
• Õpetlik, pani tööle oma mängude loovuse.


• Ehkki oma koolitustel ja noortelaagrite läbiviimisel kasutan mängude töötoas palju mänge, sain töötoas mängu läbiviimisel struktureeritud ja väga lihtsalt ning selgelt mängule lähenemisel palju targemaks.
• Meeldis praktiline osa, kus pidime ise mängu välja mõtlema.
• Lihtne, selge, arusaadav, praktiline töö andis praktilise tulemuse.
• Julgustas mänge koolitusse integreerima
• Positiivselt üllatav, mida kõike saab teha koolitusel läbi mängude. Väga põnev teema. Üritan kindlasti mõne mängu ka ise välja mõelda ja kasutama hakata.

Artiklid seminari kohta

"Mängujõudu koolidesse! (Noored Kooli)"

"Mängu loomise rõõm ja kogemus Viljandi Kultuuriakadeemias"

"Leia endas Loovus (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda)"

"GAME club ja Junior Achievement alustasid koostööd"

Uudised