Mitteformaalne vene keele kursus IVAN

Jaga |
Mitteformaalne vene keele kursus IVAN

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö
Küsi pakkumist

Alustame vene keele õppimist teisest otsast

Tihtilugu meenuvad vene keele õppijatele vaid Pushkini luuleread või pähe õpitud fraasid. Igapäevane kõnekeel ootab kusagil alalhoidlikult peidus ning kui vaja kas või paar lauset öelda, ei kavatse see end ilmutada. Otsustasime, et seekord alustame vene keele õppimist teisest otsast.

IVANi kursuse raames oleme valinud vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada. Lisaks sellele töötasime välja terve rea mänge, mis lõhuvad keelebarjääre ja aktiveerivad sõnavara. Üks tähtis element on psühholoogilne aspekt uue keele kasutuse algusel (hoiakud, keelebarjäär jne). 
 

Mängude temaatika valitakse osalejate soovidest lähtuvalt. Iga kursusel osaleja saab endale mentori, kellega tandemis vene keelt praktiseerida. Kodused ülesanded on seotud igapäevase eluga (nt. kui teemaks on omadussõnad, siis koduseks tööks jääb teha nädala jooksul komplimente oma vene keele kolleegile või mentorile). 
 
Garanteerime, et peale seda vene keele kursust oskate rääkida lisaks luuleridadele ka iseendast, oma tööst, huvidest ja muudest Sulle olulistest teemadest.

Kursuse eesmärk: õppida üheskoos mitteformaalsete meetodite teel eeskätt suhtluskeelt ning koguda julgust vene keeles rääkimiseks.

Täiskasvanutele mõeldud keelemängude loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

Kõik algab motivatsioonist. Seepärast paneb iga osaleja kursuse esimesel tunnil kirja oma isiklikud eesmärgid – miks mina vene keelt õpin? Nende kirjapandud eesmärkide poole püüdleb iga inimene vastavalt oma kohusetundele. Sundida ei saa kedagi. 
Keele õppimine peab olema fun. Tunnid ei meenuta  üldse klassikalist vene keele tundi. Osalejad saavad palju suhelda, ruumis ringi liikuda, joonistada jne.
Igaüks meist on huvitav inimene.  IVAN tundides ei õpita raamatutegelaste elude järgi, vaid tähelepanu keskmes on iga “mina”, räägitakse endist.
Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele. Kõik ülesanded peavad olema täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata. 
 
Õppeväljundid. Kursuse osaleja: 
 
Ületab nn „keelebarjääri“ ehk hakkab rääkima vene keeles
Õpib vähemal 70 uut sõna
Veendub, et ta oskab kas või osaliselt vene keeles väljenduda
Oskab  loovalt enda mõtteid nii lihtsustada, et neid saab väljendada, kasutades piiratud sõnavara  
Saab motivatsiooni vene keele oskuse edasiseks arendamiseks  
Praktiseerib vene keelt tööl
Saab vene keeles rääkimisest positiivse kogemuse
Teab elementaarseid n-ö „kõnegrammatika“ lähtekohti ning rakendab neid suhtlemisel
 
Kursus pikkus: 2-3 kuud

Mida inimesed IVAN-ist mõtlevad?

"Mänguline metoodika on igati sobilik ja praktiline, lähtusid meie vajadustest, ei mingit luulet ja konkreetne". Demiss

„Mulle meeldis väga, et tunnid olid intensiivsed ja suhtlusele orienteeritud! Teie poolt kõige meeldivam oli meie dialoogides kasutatavate sõnade üles kirjutamine ja siis nende läbi rääkimine/mõtlemine – minu jaoks on see ilmselt kõige efektiivsem sõnade kinnitamine. Samuti olid väga olulised alguse energizerid – tõmbasid eelnevatest mõtetest välja ning häälestasid tunnile“. Paula

„Vaba õhkkond koos oma kolleegidega aitas ületada eelkõige vene keeles suhtlemise barjääri. Õpetajate tunnustav toetus julgustas ütlema sõnu välja ka valesti ning mõistma, milles seisneb keeleline viga“. Lianne

IVAN sai Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt preemiat "Aasta võrkeelealane tegu 2014"

IVAN KURSUSE TELLIJAD 2014-2015:

Pildiotsingu HEAK logo tulemusPildiotsingu ERR logo tulemus


TELLI OMA KOLLEGIDELE PROOVITUNDI TASUTA, SAAME NALJA! :)

Aleksei Razin

GAME clubi loovjuht, IVAN kursuse looja, vene filoloog (TÜ) ja TLÜ (Hariduse juhtimine) magistrant
 
"Minu jaoks on mäng täpselt kavandatud süsteem, mis tekitab energiat ja aitab seda alles hoida. Saadud energiat võib kasutada mitmesugustel eesmärkidel: tõhusamaks õppetööks, kvaliteetseks puhkuseks või meeskonnavaimu tugevdamiseks".
 
Võta minuga ühendust: aleksei@thegameclub.eu, +372 5594 5058
 
 

 

Uudised