Koolitus: Mitteformaalse õppimise sool

Jaga |
Koolitus: Mitteformaalse õppimise sool
Küsi pakkumist

Koolituse eesmärgiks  on anda vene keelt põhikeelena kõnelevatele noorsootöötajatele ülevaade mitteformaalse õppimise olemusest, olulisusest ja aidata leida seos MFÕ ja igapäevase noorsootöö vahel.

Alaeesmärgid:

●     Tutvustada MFÕd kui atraktiivset tööriista

●     Anda ülevaadet MFÕ põhimõtetest

●     Tutvustada MFÕ kasutamise võimalusi igapäevases noorsootöötaja töös

●     Näidata MFÕ praktilist poolt läbi harjutuste

●     Aidata noorsootöötajatel mõtiskleda enda, kui ennastjuhtiva õppija üle ning luua võimalused saadud õppimiskogemuse üle kandmiseks igapäevasele praktikale töös noortega

Koolituse tulemusena osaleja:

●     On analüüsinud oma igapäevatööd ja meetodeid mida ta selles kasutab (nt mis tasandil toimub noorte osalus nt osalustreppi näitel) ning mis rolli tema ise mängib noorte kogemuste/õppeprotsesside loojana (osalejad analüüsisid, milline on nende kui noortega tegelevate inimeste roll noore inimese kujunemisel?)

●     On kursis sellega, millist rolli tal on võimalik võtta noorsootöö tegevuste läbiviimisel

●     On kujundnud arusaama mis on õppimine, kuidas see toimib, millised on õppimise võimalused ja stiilid ning kuidas on omavahel seotud noorsootöö ja õppimine

●     Mõistab paremini mis on MFÕ

●     Teab kuidas on võimalik täiustada “meelehatusliku noorsootöö” protsessi mõtestatud tulemustega õppetegevuseks läbi MFÕ põhimõtete rakendamise.

●     Teab, millistest allikatest saab leida täiendavat informatsiooni noorstootöö ja MFÕ arengute ja selle meetodite kohta

●     On saanud kogemuse MFÕst ja läbi käesoleva koolituse protsessi (praktilistest harjutustest)

●     Oskab hinnata ennastjuhtiva õppimise ja õppima õppimise tähtsust


Koolitus on valmistatud koostöös Jana Kukiga (inSpace)  SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tellimisel.
 

Uudised