Koolidele

Viimastel aastakümnetel on Eesti hariduselus toimunud pidevad muutused, mis jätkuvad ka siiamaani. Üks olulisemaid muudatusi on uue „Põhikooli riikliku õppekava“ (RÕK) vastuvõtmine aastal 2011, mis sai täiendatud aastal 2014. Olulise uuendusena kirjeldatakse uues õppekavas ainepädevuste kõrval üldpädevusi, kui olulisi pädevusi inimese ja kodaniku arendamisel.

Antud pädevused peaksid andma tugeva põhja ühiskondlikult vastutusvõimelise ja enesearengu subjektiks kujunevale inimesele, kes on suuteline ise võtma vastutust ja oskama lahendada igapäevaelus ettetulevaid probleeme ning olema võimeline iseseisvalt oma elu korraldama. Meie usume, et need oskused arenevad kõige efektiivsemalt mängus. 

GAME club on loomingulisi, sotsiaalseid ja hariduslikke mänge välja töötanud juba 2006. aastast alates. Meie meeskonda kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjäärinõustaja ja mängude arhitekt. Mängides areneb isiksus vabalt, hoogsalt ja harmooniliselt. Meie jaoks on hariduslik mäng selgelt planeeritud süsteem, mis toetub konkreetsetele eesmärkidele. Enamik mänge modelleerivad elulisi olukordi, tuginedes lihtsale tõsiasjale, et parim õpetaja on alati elu ise. Tänapäeva lapsed oskavad õppida rõõmu ja naudinguga ja tänu mängu jõule on meil olnud võimalus selles veenduda.

GAME club’i mängud aitavad kaasa klassi iga õpilase individuaalsele arengule ja soodustavad klassi kui terviku arengut.

HETKEL TEEME KOOSTÖÖD JÄRGMISTE KOOLIDEGA

ISIKSUSE ARENG

Meie mängud
- õpetavad oma arvamust kujundama ja välja ütlema;
- arendavad sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi;
- aktiveerivad olemasolevaid teadmisi ja kogemusi;
- õpetavad mittestandardselt mõtlema;
- arendavad oskust võtta vastu otsuseid.

MEESKONNAVAIMU ARENDAMINE

Meie mängud
- aitavad õpilastel üksteist paremini tundma õppida;
- võimaldavad näha klassikaaslasi uues valguses;
- parandavad õhkkonda klassis;
- õpetavad klassikaaslasi kuulama ja kuulma;
- annavad ainulaadse ühise elamuse kogemuse.

 

9 GAME CLUBI MÄNGU 5.–12. KLASSI ÕPILASTELE:

 

1. mäng. „Valik“

1. mäng. „Valik“
 • Vastutuse võtmine.
 • Oskus otsustada.
 • Oma valiku tulemuse hindamine.
Vastutuse võtmine enda peale on esimene samm teadlikkuseni. Mida varem noored mõistavad, et elu sõltub paljuski neist endist...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

2. mäng. „Karjäär“

2. mäng. „Karjäär“
 • Oma tugevate külgede hindamine.
 • Elukutsevalik.
 • Oma valiku kontrollimine mänguolukorras.
Karjäär ei ole pelgalt oma tööelus kasvamise protsess, aga ka oluline osa meie kogu elust. Meie kogem...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

3. mäng. „M ja N“

3. mäng. „M ja N“
 • Tüdrukute ja poiste maailmatunnetuse vahe mõistmine
 • Vastassugupoolega ühise keele otsimine ja leidmine
 • Ühiste väärtuste leidmine
Mäng «Mehed ja Naised» («Poisid ja ...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

4. mäng. „Raha“

4. mäng. „Raha“
 • Raha ja minu eelistused
 • Lühiajaline ja pikaajaline planeerimine
 • Raha kui üks paljudest ressurssidest
Antud mäng on loodud koostöös Eesti Finantsinspektsiooniga ning mängu põhiline si...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

5. mäng. „Meeskond“

5. mäng. „Meeskond“
 • Meeskonnavaimu tekitamine
 • Iga meeskonnaliikme tugevate külgede avamine
 • Usalduse suurendamine klassis
Mängu «Meeskond» soovitatakse esimese mänguna mängude tsüklis, kuna selle kä...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

6. mäng. „Ärimäng“

6. mäng. „Ärimäng“
 • Ainulaadse teenuse väljatöötamine õpilaste jõududega
 • Oma teenuste reklaami väljatöötamine
 • Konkurentsi ja nõudluse mõistmine
Äri on meie mõistes uute ...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

7. mäng. „Projekt“

7. mäng. „Projekt“
 • Ajurünnaku kogemus
 • Tee ideest selle elluviimiseni
 • Projekti põhifaasid
Kahe tunni jooksul tutvuvad noored projekti põhiliste etappidega ning rakendavad neid teadmisi kohe ka praktikas. Osalejad peavad ...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

8. mäng. „Liidrid“

8. mäng. „Liidrid“
 • Liidrile vajalike omaduste väljaselgitamine
 • Tuntud isikute seast liidrite valimine
 • Igaüks saab tunda ennast liidrirollis
Mäng «Liidrid» töötati välja spetsiaalselt klassile, kus...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

9. mäng. „Looming“

9. mäng. „Looming“
 • Klassi loomingulise potentsiaali avamine
 • Oskus mõelda ilma piirideta
 • Iga õpilase loomingulise kordumatuse esiletoomine
Meie peame loominguks ebastandartset mõtlemist, ootamatute seoste leidmist ning...
Vaata lähemalt Küsi pakkumist

Uudised