Keelemängud

2012. aasta algul hakkasime korraldama mänge, mis annavad täiskasvanutele võimaluse harjutada võõrkeelt mitteformaalses keskkonnas. See on hea võimalus keelebarjääri ületamiseks ja oma sõnavara aktiveerimiseks.

Täiskasvanutele mõeldud keelemängude loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest.

 • Meie mängulise õppe aluseks on humanistlik lähenemine.
 • Suurt tähelepanu pöörame õppimist soodustava õhkkonna loomisele rühmas.
 • Puudub igasugune aruandlus.
 • Huumor on igati teretulnud.
 • Kõik kohalviibijad osalevad mängus aktiivselt.
 • Kasutame maksimaalselt ära osalejate loomingulise potentsiaali.
 • Ülesannete algatajaks on osalejad ise.
 • Ülesannete tase ja mängu dünaamika kulgeb tõusvas joones.
 • Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele.
 • Kõik ülesanded peavad olema täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata (aluseks võetakse kooliülesanded).
 • Iga osaleja määrab ise oma mängus osalemise astme.

Keelemängud toimuvad üks kord nädalas. Mängule registreerimiseks kirjutage meile aadressil aleksei@thegameclub.ee või helistage telefonil 5594 5058. Esimene tund on tasuta!

Uudised