EST-RUS space

Jaga |
EST-RUS space

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

ÄRA TUUBI PÄHE! SUHTLE!
 
Kui Sa räägid eesti või vene keelt emakeelena ja oled teist keelt (eesti või vene keelt) õppinud, kuid puudub julgus või keskkond, et oma keeleoskust kasutada, kutsume Sind osalema eesti-vene keeleklubis "EST-RUS space"
 
Keeleklubis saad eesti ja vene keeles suhelda, edeneda nii kuulajana kui ka rääkijana. Sa ei pea kaasas kandma õpikut või sõnaraamatut ning sinu keelevigu ei märgi punase pastakaga õpetaja. Sind aitavad kaaslased, kelle emakeel on Sinu jaoks võõrkeel. Samuti toetad sina neid, kelle jaoks on võõrkeel Sinu emakeel. Kindlasti saad mõnikord ka joonistada, mängida ja liikuda.
 
NB! Üritus on kinnine, ootame kõigepealt neid, kes praegu õpivad IVAN kursustel! Kohtade arv on piiratud, palun registreerige allolevas vormis. 
 
 
 
 

Не учи язык. Общайся! 

GAME club представляет проект "EST-RUS space".  Цель проекта - организация  двухязыкового обучающего пространства. Проще говоря, мы приглашаем русско- и эстоноязычных людей, чтобы попрактиковать свой язык в дружеской игровой атмосфере. 

В нашем языковом клубе Вы можете развивать свой язык в роли и говорящего, и слушателя. Забудьте про учебники, ошибки и оценки. Вам всегда на помощь придут носители языка. Точно также, как и Вы сможете помочь с русским!  

NB! Мероприятие закрытое! Мы пришлашаем всех, кто в данный момент учится на курсе ЮХАН! Количество мест ограничено. Пожалуста, регистристрируйтесьв форме внизу. 

Присоединяйтесь также к группе EST-RUS space в Facebook: https://www.facebook.com/groups/1742058142570155/

 

 
Täiskasvanutele mõeldud EST-RUS space keelemängude loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

• Keele õppimine peab olema fun. Tunnid ei meenuta üldse klassikalist vene keele tundi;
• Igaüks meist on huvitav inimene. Tundides ei õpita raamatutegelaste elude järgi, vaid tähelepanu keskmes on iga “mina”, räägitakse endist ja tööst;
• Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele. Kõik ülesanded peavad olema täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata. 
 
 
На что мы опираемся, создавая языковой клуб  "EST-RUS space" для взрослых:
- Важное внимание уделяется созданию благоприятной атмосферы в группе;
- Полное присутствие юмора;
- Активное участие в игре всех присутствующих;
- Максимальное использование творческого потенциала участников;
- Все задания должны быть выполняемы вне зависимости от уровня владения языком (за базу берутся школьные знания).
EST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS spaceEST-RUS space

Uudised