EST-RUS sõprus

Jaga |

Tutvustus

ÄRA TUUBI PÄHE! SUHTLE!

GAME club kutsub keelekohvikule EST-RUS.
 
Keeleklubis saad eesti ja vene keeles suhelda, edeneda nii kuulajana kui ka rääkijana. Sa ei pea kaasas kandma õpikut või sõnaraamatut ning sinu keelevigu ei märgi punase pastakaga õpetaja. Sind aitavad kaaslased, kelle emakeel on Sinu jaoks võõrkeel. Samuti toetad sina neid, kelle jaoks on võõrkeel Sinu emakeel. Kindlasti saad mõnikord ka joonistada, mängida ja liikuda.
 

Не учи язык. Общайся! 

GAME club представляет проект "EST-RUS space".  Цель проекта - организация  двухязыкового обучающего пространства. Проще говоря, мы приглашаем русско- и эстоноязычных людей, чтобы попрактиковать свой язык в дружеской игровой атмосфере. 

В нашем языковом клубе Вы можете развивать свой язык в роли и говорящего, и слушателя. Забудьте про учебники, ошибки и оценки. Вам всегда на помощь придут носители языка. Точно также, как и Вы сможете помочь с русским! 

 

 
Täiskasvanutele mõeldud EST-RUS space keelemängude loomisel lähtume järgmistest põhimõtetest:
• Keele õppimine peab olema fun. Tunnid ei meenuta üldse klassikalist vene keele tundi.
• Igaüks meist on huvitav inimene. Tundides ei õpita raamatutegelaste elude järgi, vaid tähelepanu keskmes on iga “mina”, räägitakse endist ja tööst.
• Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele. Kõik ülesanded peavad olema täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata. 
 
 

На что мы опираемся, создавая языковой клуб  "EST-RUS space" для взрослых:
- Важное внимание уделяется созданию благоприятной атмосферы в группе,
- Полное присутствие юмора,
- Активное участие в игре всех присутствующих,
- Максимальное использование творческого потенциала участников,
- Формирование заданий в направлении «от участников»,
- Каждый участник принимает участие в процессе обучения в соответствии с индивидуальным уровнем владения языка,
- Все задания должны быть выполняемы вне зависимости от уровня владения языком (за базу берутся школьные знания),

 

Uudised