Demomäng

Meeskonnamäng Sinu klassi tunnis

Põhikooli riiklik õppekava näeb ette, et lisaks faktilistele teadmistele, tuleb noortes arendada ka mitmesuguseid teisi eluks vajalikke üldpädevusi, mis aitavad teadlikuks ja kuulekaks kodanikuks kujuneda. Kas tunned vahel õpetajana, et ettenähtud programm, mis vajab läbitöötamist, ei anna head retsepti, kuidas lisaks teooriale noortele ka praktilisi väljakutseid esitada?

Ära muretse! GAME club on selle tarvis välja töötanud erinevad hariduslikud koolimängud, mille eesmärgiks on klassitunnis õpitavad teadmised ja oskused eluliste olukordadega siduda. Nagu uute retseptidega ikka, tuleb esmalt natukene proovida. Selleks on Sul võimalus kutsuda GAME club oma õpilastele  klassijuhataja tunni või ainetunni raames meeskonnamängu korraldama. 45 minuti jooksul viime läbi lühiversiooni täispikast koolimängust, nii et Sina õpetaja, kui ka Sinu õpilased saaksid aimu, millega GAME club täpsemalt tegeleb.

Ühe mängu hind on 50 eurot. Lisaks on võimalus kutsuda mängu korraldama mitmele erinevale klassile. Kui mängud toimuvad järjestikku, siis kaks mängu kahele erinevale klassile – 40 eurot /1 mäng ja kolm mängu kolmele erinevale klassile – 30 eurot / 1 mäng. Usume, et häid tegevusi tuleks jagada! :) 

NB! Demomängu pikkus 45 minutit. Mängu läbiviimiseks sobib klass või aula. Detailsem informatsioon koolimängude kohta.

GAME club teeb juba koostööd järgnevate koolidega.

Lisainformatsioon:

Aleksei Razin
GAME club
Tel. +372 5594 5058

aleksei@thegameclub.eu
www.thegameclub.eu

Uudised