BARANKA raamatu esitlus

Jaga |
BARANKA raamatu esitlus

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

HEA VENE KEELE ÕPETAJA!

Meil on rõõm teatada, et Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel valmib raamat "BARANKA", mis on loodud käsiraamatuna õpetaja jaoks, kes soovib õpetada vene keelt 4. ja 5. klassi lastele. 

Selle raamatuga õpetaja saab arendada ennast kui spetsialisti ning rikastada oma tunde uute ideedega!

Raamatu esitlus toimub 10. detsembril kell 12.00 Tartus ning 11. detsembril kell 12.00 Tallinnas.
NB! REGISTREERIMISEL PALUME MÄRKIDA, MIS KUUPÄEVAL TULETE ESITLUSELE
Osalejate arv piiratud! 

Esitlusel saab sooritada värskelt valminud raamatu ostu, mille hind kohapeal soodustusega 25 eurot. Raamat tehakse kättesaadavaks ka internetis. 

Mis on "BARANKA" raamat ja millest see koosneb?

Raamat koosneb innovaatilisest ja efektiivsest lahti kirjutatud vene keele õppeprogrammist, mis on mõeldud eelkõige 4 ja 5 klassi lastele, kes pole veel alustanud vene keele õpet. See programm on sertifitseeritud ja tõhus ning on tunnistatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt.

Antud raamatu valmimise eesmärk on pakkuda keeleõpet mängulises vormis. Vene keelt saab õppida mängude ja lõbusate harjutuste kaudu, et arendada julgust kasutada vene keelt. Soovime anda õpilastele võimaluse tänu mitteformaalsele keskkonnale kogeda positiivseid kogemusi vene keele kasutamisel ja arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu. Aitame vältida võimalikke keelebarjääre, st. negatiivset hoiakut vene keele vastu. Õppijad saavad oskusi ja kogemusi, et koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jne).

 

Kasutades raamatu õpetaja saab avada vene keele ringi oma koolis, mille eesmärgid oleksid: 

- vene keele õppimise kaudu äratada huvi keelevaldkonna vastu;

- ning õppida vene keelt mängude ja lõbusate harjutuste kaudu;

- anda õppijatele oskusi ja kogemusi koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jne);

- arendada julgust kasutada vene keelt;

- aidata vältida võimalikke keelebarjääre, st negatiivset hoiakut vene keele vastu;

- anda õpilastele võimalust tänu mitteformaalsele keskkonnale kogeda positiivseid kogemusi vene keele kasutamisel;

- arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu;

- valmistada õpilasi vene keele õppeprogrammiks, mis algavad koolis 4.-5. klassist;

- suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist

 

Raamatus kirjeldatakse mänge, mis toimuvad tunni vältel ning mis koosnevad neljast osast: 

- Lühikesed suhtlemismängud, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ning kaasata neid vene keele õppekeskkonda;
- Interaktiivsed mängud, mis aitavad loomulikul viisil välja selgitada aktuaalset ja grupi jaoks vajalikku sõnavara;
- Suhtlemismängud, mis aitavad kinnistada uut sõnavara;
- Väljavalitud sõnade kirjutamine sõnastikku järgnevaks õppimiseks kodus.

Tänu raamatule õpetaja saab rakendada järgmisi aktiivõppemeetodeid:

- Hariduslikud suhtlemismängud;
- Loovad ülesanded, mis arendavad julgust kasutada vene keelt;
- Õuesõppe;
- Grupi kaasamine õppematerjalide valmistamise protsessi;
- Interaktiivsed esitlused projektoril;
- Avastusõppe;
- Draamaõpetus.

BARANKA raamatu esitlusBARANKA raamatu esitlus

Uudised