BARANKA õpetajatele

Kuupäev(ad): 22. august 2018
Ajad:
Grupp 1: K 13:00-14:30
Info: aleksei@thegameclub.eu, 55945058
Keel: Üritus toimub vene keeles
Läbiviija(d): Aleksei Razin
Asukoht: GAME club, Narva mnt 7a
Jaga |
BARANKA õpetajatele

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

HEA VENE KEELE ÕPETAJA!

Liitu meie aastase koolitusprogrammiga ja ava vene keele ring "BARANKA" oma koolis!

- Arenda ennast kui spetsialisti!
- Saada uusi ideid oma tundide jaoks!

- Õpeta rõõmuga ja teeni lisaraha!
- Saada detailse vene keele koolitusprogrammi!

MIS ON "BARANKA"?

- Innovaatiline ja efektiivne vene keele aastane õppeprogramm, mis on mõeldud eelkõige 4 ja 5 klassi lastele, kes pole veel alustanud vene keele õpet 
- Sertifitseeritud ja tõhus õppeprogramm, mis on tunnistatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt

Meie vene keele ringi eesmärk on pakkuda keeleõpet mängulises vormis. Õpime vene keelt mängude ja lõbusate harjutuste kaudu, et arendada julgust kasutada vene keelt. Soovime anda õpilastele võimaluse tänu mitteformaalsele keskkonnale kogeda positiivseid kogemusi vene keele kasutamisel ja arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu. Aitame vältida võimalikke keelebarjääre, st. negatiivset hoiakut vene keele vastu. Õppijad saavad oskusi ja kogemusi, et koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jne).

Kuna õppimine toimub grupis mänguliselt, suureneb ka õpilaste meeskonnatöö oskus ja võime arvestada kaasõpilastega.

 

 

Vene keele ringi eesmärkidest täpsemalt:

- vene keele õppimise kaudu äratada huvi keelevaldkonna vastu;

- ning õppida vene keelt mängude ja lõbusate harjutuste kaudu;

- anda õppijatele oskusi ja kogemusi koostada koolivälises elus lihtsaid dialooge (naabritega suhtlemiseks, trennis jne);

- arendada julgust kasutada vene keelt;

- aidata vältida võimalikke keelebarjääre, st negatiivset hoiakut vene keele vastu;

- anda õpilastele võimalust tänu mitteformaalsele keskkonnale kogeda positiivseid kogemusi vene keele kasutamisel;

- arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu;

- valmistada õpilasi vene keele õppeprogrammiks, mis algavad koolis 4.-5. klassist;

- suurendada õpilaste meeskonnatöö ja kaasõpilastega arvestamise oskuste kujunemist

 

TUNNID KOOSNEVAD NELJAST OSAST:

- Lühikesed suhtlemismängud, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ning kaasata neid vene keele õppekeskkonda;
- Interaktiivsed mängud, mis aitavad loomulikul viisil välja selgitada aktuaalset ja grupi jaoks vajalikku sõnavara;
- Suhtlemismängud, mis aitavad kinnistada uut sõnavara;
- Väljavalitud sõnade kirjutamine sõnastikku järgnevaks õppimiseks kodus.

ÕPPETEGEVUSES RAKENDATAKSE JÄRGMISI AKTIIVÕPPEMEETODEID:
- Hariduslikud suhtlemismängud;
- Loovad ülesanded, mis arendavad julgust kasutada vene keelt;
- Õuesõppe;
- Grupi kaasamine õppematerjalide valmistamise protsessi;
- Interaktiivsed esitlused projektoril;
- Avastusõppe;
- Draamaõpetus.

 

VÄLJAÕPE

- Koolitus toimub september 2018 - mai 2019
- Kestvus neli tundi, kella 12.00-16.00, üks kord kahes kuus 
- Esimese tasuta tutvustava kohtumise kuupäev: 22. august 13:00-14:30
- Kursuse maksumus 125 eurot (kursuse ühe kohtumise eest, mis kestab neli tundi)

Baranka kursuse osalejaid palume saata oma motivatsioonikiri ja CV!

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel on valminud ka meie uus raamat "Aktiivsed õppimismeetodid vene keele tundides" ("101 kommunikatiivset mängu õpetajatele võõrkeelse vene keele tunni läbiviimiseks"), mille interaktiivne esitlus toimus 29. mail, 2018: http://www.thegameclub.eu/mangud/raamatu-esitlus-igrajut-vsje. Esitlusel räägiti täpsemalt ka BARANKA koolitusprogrammist.

Registreeru!
* * *
 
*

Maksja

Koolituse aeg

* captcha
Valmis

Uudised