Ärikoolitus

Antud seminari teliljaks oli HEAK (SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus), mille raporti väljavõtte leoate allpool:

"MTÜ teenuste osav turundus koolitus oli 2-päevane ning toimus Tallinnas 17. ja 30.04.2013. Peale esimese päeva oli pooleteisenädalapikk paus, mille jooksul osalejad analüüsisid ennast juhtidena ning oma organisatsiooni arenguperspektiivi ette antud skeemi järgi. Koolituse teisel päeval  sellele oli pühendatud enamus ajast ning koolitaja jagas oma kommentaare, soovitusi omalt poolt. Seega teisel päeval  põhirõhk oli pandud osalejate praktikast tulenevate küsimustele vastamisele, oma organisatsiooni teenuste turundusplaani koostamisele. 

Koolitusel olid kombineeritud teoreetilised teadmised koos praktiliste gruppi- ja individuaalsete töödega. Enamus turundus protsessidest olid demonstreeritud niimoodi, et osalejad said neid katsetada enda peal mängulises vormis. Suur tähelepanu oli ka pööratud MTÜde liikmete motivatsioonile oma organisatsioonis midagi teha ja arendada. Osalejad analüüsisid ka ennast juhtidena, mis on tähtis osa teenuste turundusest ja MTÜ arengust. Koolituse materjalid kujunesid kohapeal loengu protsessis, mis hoidis osalejate tähelepanu ning lubas minna teemasse sügavamalt, kui seda nõudsid gruppi vajadused. Esimesel päeval töödeldi läbi ühte skeemi, mis koosneb organisatsiooni tõhusa ja stabiilse arengu osadest. Suur rõhk oli pandud organisatsiooni eripärale, mis on omane ainult temale. 

Avastuseks enamusele osalejatest oli win-win lähenemine, mis nõuab kindlat mõtlemismudeli partnerlussuhete loomisel. Arutati ka tasuta teenuste ja ürituste plusse ja miinuseid. Räägiti ka WOM reeglitest, mis lubavad osavalt ja ausalt turundada ennast veebikeskkonnas.

Osalejate suulise tagasiside järgi müügi sammud olid ka väga kasulikud ning panid mõtlema, kas ja kuidas inimesed kasutavad neid oma organisatsioonides. Kirjalikule ja suulisele tagasisidele toetudes saab väita, et iga osaleja on saanud teadmisi, tööriste ja kogemusi, mille järgi ta tuli koolitusele.

Koolitaja tutvustas palju uusi lähenemisviise, millest osalejad ennem ei teadnud ning see pani neid ka mõtlema oma organisatsiooni peale, analüüsima siiamaani tehtud turundus tööd ja partneritega suhtlemist. Materjali seedimist toetasid visualiseeritud skeemid, praktilised ülesanded ja näited elust. Märkamisväärne oli ka see, kui kiiresti osalejad hakkasid oma kontakte vahetama ning leppima kokku koostööst. Kolm organisatsiooni jõudsid kokkuleppele, millal ja mille raames teevad koostööd".

Uudised