8. mäng. „Liidrid“

Jaga |
8. mäng. „Liidrid“

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö
Küsi pakkumist
  • Liidrile vajalike omaduste väljaselgitamine
  • Tuntud isikute seast liidrite valimine
  • Igaüks saab tunda ennast liidrirollis

Mäng «Liidrid» töötati välja spetsiaalselt klassile, kus klassijuhataja sõnul peavad paljud end liidriks ning ei suuda seega arvestada teiste arvamusega. Seetõttu aga lõppevad vaidlused tihti konfliktidega, mis omakorda segavad kogu klassi õppetööd.

Just sellel põhjusel on antud mängu suurimaks sihiks luua olukordi, kus osalejad räägivad oma tugevatest külgedest ja samas ka teadvustavad oma klassikaaslaste tugevusi.

Mängu esimeses pooles vaadeldakse tuntud persoonide eeskujul neid omadusi, mis muudavad meid tõelisteks liidriteks. Sellele toetudes üritavad mängijad ka endas leida liidriomadusi.

Edaspidiselt räägitakse aga nõrkustest, kuna on vastuvõetav, et ka liidritel on puudujääke. Just see aitab luua turvalist keskkonda avameelseks suhtluseks, kus osalejad saavad analüüsida oma nõrku ja tugevaid külgi.

Mängu põnevus seisneb selles, et igale osalejale pakutakse võimalust võtta juhtimisvastutus ning mängida läbi liidriroll. Seda ülesannet täites mõistavad noored, et igaühel neist on individuaalsed juhiomadused ning on olemas olukorrad, kus tuleb olla liider ka neil, kes tavaliselt tunnevad end paremini ülesandeid täitvas rollis.

8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“8. mäng. „Liidrid“

Uudised