7. mäng. „Projekt“

Jaga |
7. mäng. „Projekt“

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö
Küsi pakkumist
  • Ajurünnaku kogemus
  • Tee ideest selle elluviimiseni
  • Projekti põhifaasid

Kahe tunni jooksul tutvuvad noored projekti põhiliste etappidega ning rakendavad neid teadmisi kohe ka praktikas. Osalejad peavad täitma neljas rühmas eduka investori poolt tellitud projekti, mille tulemuseks on lõbustuspargi makett. Mängu keerukus seisneb aga selles, et iga rühm tohib töötada vaid neile ettenähtud osa kallal seejuures teadmata, millega tegelevad partnerrühmad. Rühmadevahelisse suhtlusse tohivad astuda üksnes rühmaprojektide juhid piiratud aja jooksul.

Mängu jooksul tuleb ühendada kõik 4 osa ühtseks maketiks ning esitleda seda projekti tellijale. Projekti edukas täitmine sõltub rollide jaotusest igas rühmas, rühmadevahelisest suhtlusest, rühmajuhtide infoedastusest ning iga mängija võimest keskenduda ühisele eesmärgile.

7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“7. mäng. „Projekt“

Uudised