21 sajandi oskused koolilastele

Jaga |
21 sajandi oskused koolilastele

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö

Tutvustus

GAME club koolituskeskuses toimuvad nüüd teisipäeviti mängud, mis on mõeldud kooliõpilastele.

Märtsist kuni mai kuuni igal teisipäeval (kell 16.00-17.45) toimub koolituskeskuses kursus "XXI sajandi oskused 5-8 klassi õpilastele", mis põhineb mängudel, mida viime läbi eesti koolides: "Valik", "Karjäär", "Poisid ja tüdrukud "," Raha "," Meeskond "," Ärimäng "," Projekt "," Liidrid" ja" Loovus ".

Esimene kokkusaamine toimub 28. märtsil, teisipäeval kell 16.00-17.45. Esimene proovitund on kõigile tasuta (vabade kohtade olemasolul, vaadake registreerimisvormi). Kommentaaridesse märkige oma lapse nimi, vanus, telefoni number. Kursus maksab: € 50 / kuu. Tunnid kestavad märtsist kuni maini.

GAME club on loomingulisi, sotsiaalseid ja hariduslikke mänge välja töötanud juba 2006. aastast alates. Meie meeskonda kuuluvad psühholoog, pedagoog, karjäärinõustaja ja mängude arhitekt. Mängides areneb isiksus vabalt, hoogsalt ja harmooniliselt. Meie jaoks on hariduslik mäng selgelt planeeritud süsteem, mis toetub konkreetsetele eesmärkidele. Enamik mänge modelleerivad elulisi olukordi, tuginedes lihtsale tõsiasjale, et parim õpetaja on alati elu ise. Tänapäeva lapsed oskavad õppida rõõmu ja naudinguga ja tänu mängu jõule on meil olnud võimalus selles veenduda. Hetkel teeme koostööd rohkem kui 60 erineva kooliga, kus käime korraldamas üldpädevusi arendavaid mänge klassidele. Oleme koolitanud üle 400 õpetaja, et neil oleks oskus läbi viia õpetlikke mänge, mis arendaksid oskusi,  mis on vajalikud edukakas karjääriks 21. sajandil.

XXI sajandi kool

GAME clubi mängud kooliõpilastele on välja töötatud lähtudes meditsiini doktori ja filosoofi Edward de Bono (tänapäevase haridussüsteemi reformaator) seisukohtadest, et XXI sajandil tuleks  õpetada koolides järgmisi oskusi:

- Oskus leida informatsiooni ja võime seda kriitiliselt hinnata ja kasutada.

 Tänu infotehnoloogia arengule on suur osa informatsioonist kättesaadav kõigile.  Seega on väga oluline, et oleks oskus  orienteeruda selles tohutus infovoos.  Oluline on oskus eraldada oluline ebaolulisest. Samuti on tähtis, et oskaksime saadud teavet kasutada.

- Oskus loominguliselt mõelda, st. võime mõelda „väljaspool kasti“.

 Tänapäeva ühiskonnas toimub  järk-järgult automatiseerimine. Uued väärtused nii äris kui ka sotsiaalvaldkonnas  luuakse inimeste poolt, kes oskavad mõelda loominguliselt. Loovuse kasutamine ja paindlikkus mängib tihti tänapäeval eduka karjääri ja majandusliku sõltumatuse saavutamisel võtmerolli.

- Oskus suhelda inimestega ja töötada meeskonnas.

Väga oluline on edastada oma mõtteid, olla teiste jaoks arusaadav. Oluline on ka oskus teisi kuulata ja neist aru saada.

 Oskus oma ideid elllu viia. Oskus mõelda projektijuhtimise stiilis.

Iga suur äri algab ideest ja plaanist. Kui ei teha reaalseid samme idee elluviimiseks,  jääb plaan paberile. On oluline, et oleks võime ka oma plaane rakendada, võttes arvesse ka võimalikke riske.

Huvitav on asjaolu, et tegelikult on need samad oskused loetletud ka Riiklikus Õppekavas. Praegu viime me läbi uuringut, kuidas tutvustada riiklikul tasandil  üldpädevuste arendamist mängulisel metoodikal. Teeme igapäevaselt koostööd nende koolide, klasside ja lapsevanematega, kes mõistavad, kui olulised on eespool nimetatud oskused edukaks läbilöömiseks tänapäeva maailmas.

Miks just mäng?

Meie usume, et need oskused arenevad kõige efektiivsemalt mängus. Toome välja mõned põhjused, miks on noortega töötades mäng efektiivne õppemeetod.

- Mängu abil saab püstitada konkreetseid ja teostatavaid eesmärke.

- Mängu abil saab teoreetilisi teadmisi praktiseerida.

- Iga osaleja saab valida mängu tasandi vastavalt oma oskustele ja vajadustele.

- Mäng mõjutab reaalsest elu. Osalejad saavad mängu tingimustes kogemuse, mida nad saavad kasutada reaalses elus.

- Hästi planeeritud ja läbi viidud mäng rõõmustab õpilasi ja õppimise protsess on lõbus.

- Mängu abil saab ilma erilise pingutuseta hoida õpilase tähelepanu ja kaasatust.

Koolitaja on Liina Inno

„Mäng aitab kaasa kujutlustegevuse aktiviseerumisele ja arendab loovust. Tänu mängule saame me vabastada end piiridest, mis tihti takistavad meid lahenduseni jõudmisel. Mäng annab vabaduse, samas eeldab meilt tihti mugavustsoonist väljumist ja eneseteostust, mis viib meid järgmisele tasandile, kus algab tõeline areng.
Väiksest peale on mind paelunud loodus ja muusika. Arvatavasti seetõttu olen lõpetanud TÜ ja omandanud magistrikraadi loodusteadustes ja laulmine on saatnud mind kogu elu. Suureks muutuse alguseks minu elus oli otsus kandideerinda Noored Kooli 5-lendu, mille tõttu on minu maailmaparandamise taha järjest kasvanud. Noored kooli programm on mind viinud Keila Kooli, kus õpetan bioloogiat. Hetkel lastega kodus olles on aga mängude maailm muutunud minu igapäevaeluks. Ka koolis õpetajana olen tajunud, et tihti on mängu jõud efektiivse õppe alus.  Need tegurid on olnud  tõukeks, miks soovin anda oma panuse GAME clubi meeskonnas“.

21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele21 sajandi oskused koolilastele

Uudised