1. mäng. „Valik“

Jaga |
1. mäng. „Valik“

Ürituse sisu

Rõõm
Psühholoogia
Loovus
Õppimine
Meeskonnatöö
Individuaaltöö
Küsi pakkumist
  • Vastutuse võtmine.
  • Oskus otsustada.
  • Oma valiku tulemuse hindamine.

Vastutuse võtmine enda peale on esimene samm teadlikkuseni. Mida varem noored mõistavad, et elu sõltub paljuski neist endist, seda suuremat edu võivad nad saavutada ning seda vähem muretsevad nad oma tingimuste üle.

Mäng tekitab olukordi, kus tuleb kiiresti vastu võtta otsuseid, aidata teineteist ning võtta vastutust mitte üksnes edu, kuid ka kaotuse korral, kuna mitte kõik meie tegevused ei too alati kaasa võitu. Aeg-ajalt on oluline osata aktsepteerida kaotust, teha sellest õigeid järeldusi ning edasi liikuda.

Otsuste tegemisel tuleb muuhulgas arvesse võtta ka sõprade ja partnerite arvamusi jne. Kõige ausamad otsused viivad reeglina olukorrani, kus kõik osapooled on võitjad (nn. Win-win).

1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“1. mäng. „Valik“

Uudised